ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ո՞ր տեղեկատվությունն է համարվում գաղտնի

Գաղտնի է համարվում այն ողջ տեղեկատվությունը, որը Pressinfo.am սերվիսը կարող է ստանալ օգտատիրոջ մասին Pressinfo.am կայքում նրա գտնվելու ժամանակաընթացքում և որն ըստ էության կարող է առնչվել տվյալ կոնկրետ օգտատիրոջ հետ։

 

Անհատական տեղեկատվության ստացումը և օգտագործումը

Pressinfo.am սերվիսը օգտատիրոջ մասին անհատական տեղեկատվությունն ստանում է գրանցման, Pressinfo.am-ի ծառայություններից օգտվելու, Pressinfo.am կայքում գտնվելու ժամանակ։

Pressinfo.am-ը ավտոմատ կերպով ստանում և լոգերում գրանցում է տեխնիկական տեղեկատվությունն օգտատիրոջ բրաուզերից՝ IP հասցեն, cookie-ները, բրաուզերի և օպերացիոն համակարգի մասին տեխնիկական տվյալները և հարցվող էջի հասցեն։

Ստացված ողջ տեղեկատվությունը Pressinfo.am-ն օգտագործում է միայն մի նպատակով՝ ծառայությունները և սպասարկումները դարձնել հնարավորինս հարմար և օգտակար օգտատիրոջ համար։

 

Ստացված e-mail հասցեների օգտագործումը

Pressinfo.am կայքում գրանցման ժամանակ օգտատիրոջ մտցրած e-mail-ն օգտագործվում է գաղտնաբառի վերականգնման, օգտատերերի հետ անհետաձգելի կապի, ինչպես նաև ծանուցումներ առաքելու համար՝ օգտատիրոջ գործիքանիում սահմանված բաժանորդագրությանը համապատասխան։ Չգրանցված օգտատիրոջ կողմից մտցված e-mail-ը տեղեկությունը փոխանցելիս կարող է օգտագործվել ցանկացած տեղեկատվական առաքման և Pressinfo.am-ի օգտատերերին ծանուցելու համար, այն Pressinfo.am կայքում հրապարակվում է բաց տեսքով։

 

Անհատական տեղեկատվության օգտագործումը և բացումը

Pressinfo.am սերվիսը ոչ ոքի չի վաճառում և չի տրամադրում անհատական տեղեկատվություն օգտատերերի մասին՝ հետևյալ դեպքերից բացի.

·         - Օգտատերը ցանկություն է հայտնել բացել այդ տեղեկատվությունը,

·         - առանց դրա անհնար է օգտվել ցանկալի նյութից կամ սպասարկումից,

·         - դա են պահանջում հայկական, ռուսական կամ միջազգային օրենսդրությունները և/կամ իշխանության մարմինները՝ օրինական ընթացակարգի պահպանմամբ,

·        - օգտատերը խախտում է Pressinfo.amՕգտատիրական համաձայնագիրը։

 

Cookies

Pressinfo.am սերվիսը կարող է cookies-ը գրառել օգտատիրոջ համակարգչում և հետագայում կիրառել դրանք։

 

Տեղեկատվության խմբագրումը և անհատական գործիքանին

Pressinfo.am-ը օգտատերերին հնարավորություն է ընձեռում փոխել իրենց անհատական տեղեկատվությունը կամ անհատական գործիքանին ցանկացած պահի։

 

Անվտանգությունը

Pressinfo.am-ի օգտատիրոջ կամ նրա անհատական գործիքանու մասին անհատական տեղեկատվության հասանելիությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով, որն անգամ կորցնելու դեպքում չի վերականգնվում, այլ փոխարինվում է նորով։

 

Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները

Pressinfo.am-ը կարող է փոփոխություններ մտցնել տեղեկատվության գաղտնիության Քաղաքականության մեջ։ Եթե տեղի են ունենում էական փոփոխություններ, Pressinfo.am-ը պարտավորվում է դրանց մասին տեղեկացնել իր օգտատերերին։

Թերթեր

Ամսագրեր

Գրքեր

Media

Պորտալի մասին  |  Գովազդատուների համար |  Օգտատիրական համաձայնագիր |  Գաղտնիության քաղաքականություն |  Հրատարակիչների համար |  Օգնություն |  Հետադարձ կապ |