Мир ПК (без DVD)

Գինը: 1700.00 դրամ

Վերջին համարը № 12-2016 15-12-2016

"Мир ПК" - самый читаемый в России специализированный журнал обо всем многообразии мира персональных компьютеров. Издается по лицензии PC World, International Data Group, Inc. Целевая аудитория: Широкий круг пользователей ПК – от высокопрофессиональных сотрудников крупных корпораций до владельцев домашних компьютеров. Год основания: 1988 г.

Համարներ

Թերթեր

Ամսագրեր

Գրքեր

Media

Պորտալի մասին  |  Գովազդատուների համար |  Օգտատիրական համաձայնագիր |  Գաղտնիության քաղաքականություն |  Հրատարակիչների համար |  Օգնություն |  Հետադարձ կապ |