ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Գինը: 1000.00 դրամ

Վերջին համարը № 1_(2015) 17-03-2015

Մեր օրերում, երբ գիտության արագընթաց զարգացումն հանգեցրել է գիտական տեղեկատվության աննախադեպ աճի, առավելարդիական է դառնում գիտահանրամատչելի գրականության դերը: Գիտահանրամատչելի հրապարակումները ներկայացնում ենգիտության տարբեր բնագավառների հայտնագործություններ և նվաճումներ, գիտական առանձին հիմնախնդիրներ, գիտությանպատմության հարցեր, ինչպես նաև՝ կենսագրական բնույթի նյութեր: Այդ հրապարակումները նախատեսված են հասարակությանամենալայն շրջանակների համար: ,Գիտության աշխարհում՚ե գիտահանրամատչելի հանդեսը տարբերվում է գիտության բոլոր ոլորտների ընդգրկումով` ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական, բնագիտական ևհասարակագիտական:

Համարներ

Թերթեր

Ամսագրեր

Գրքեր

Media

Պորտալի մասին  |  Գովազդատուների համար |  Օգտատիրական համաձայնագիր |  Գաղտնիության քաղաքականություն |  Հրատարակիչների համար |  Օգնություն |  Հետադարձ կապ |