ԱՂԲՅՈՒՐ, ԴԱՍԱԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

Գինը: 1200.00 դրամ

Վերջին համարը № 1 10-03-2015

«Աղբյուր» գիրք-տետրը նախատեսված է 5-6 տարեկան երեխաների համար: Այն ընդգրկում է վեցական էջից կազմված 22 թեմատիկ միավորներ, որոնցից յուրաքանչյուրում երեք էջ հատկացված է մայրենի լեզվին, երկու էջ` մաթեմատիկային, մեկ էջ` ընդհանուր ամփոփմանը:
«Աղբյուրը» կնպաստի երեխայի բառապաշարի հարստացմանը, մտածողության ու տրամաբանության զարգացմանը, լեզվական, մաթեմատիկական և ճանաչողական բազմակողմանի գիտելիքներ կհաղորդի երեխային, ձեռքը կվարժեցնի գրելուն: Այն կնպաստի երեխայի ընդհանուր զարգացմանը, կնախապատրաստի նրան դպրոցին: Երաշխավորել է ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտը:

Համարներ

Թերթեր

Ամսագրեր

Գրքեր

Media

Պորտալի մասին  |  Գովազդատուների համար |  Օգտատիրական համաձայնագիր |  Գաղտնիության քաղաքականություն |  Հրատարակիչների համար |  Օգնություն |  Հետադարձ կապ |